Donderdag 10 oktober jl. is het collectieve zonnestroomdak op het dak van het Kinderdagverblijf Rozemarijn aan de Laan van Angers in Haarlem Schalkwijk feestelijk geopend. Een project waarin totaal 27 huishoudens in de buurt meedoen en stroom opwekken voor hun woning. 

In 2015 liep Eveline Mathot al enige tijd rond met de gedachte samen met buurtbewoners  met behulp van zonnepanelen een grote hoeveelheid groene stroom op te wekken. Zij wilden graag zelf iets doen in het kader van duurzaamheid. Pieter Bosma en Eveline hebben het Spaarnecollectief opgericht en partners in Haarlem gezocht met wie ze dit idee vorm konden gaan geven. De Raphaelstichting heeft het dak beschikbaar gesteld en vervolgens is in samenwerking met Kennemer Energie de zonnestroominstallatie gerealiseerd. Er wordt sinds juli van dit jaar groene stroom opgewekt.

Tijdens de feestelijke opening zijn de diverse betrokken partijen aan het woord geweest en is er samen met de deelnemers een toast uitgebracht op dit succes. 

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Noord Holland van maart jl. heeft de lijsttrekker van Groen Links, Zita Pels, gepleit voor een oplossing voor de bestaande windmolens in Haarlem. Kennemer Energie heeft een plan klaarliggen.

In het NRC van 1 maart 2019 maakte Zita Pels, duidelijk dat als Groen Links in het nieuw te vormen college komt, deze partij zich zal inzetten om vervanging van de oude windmolens bij Schoteroog in Haarlem mogelijk te maken. De Provincie Noord Holland blokkeert al jaren de vervanging van de huidige vier windmolens en dat stoort vele Haarlemmers en vele bedrijven in de Waarderpolder. 

Onderzoek 

Kennemer Energie heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de huidige windmolens te vervangen. Zoals bekend ontwikkelt Kennemer Energie bij voorkeur, maar niet uitsluitend, installaties voor het opwekken van duurzame energie samen met bewoners en bedrijven in de directe omgeving. De mooiste oplossing is de situatie waarin omwonenden en bedrijven gezamenlijk eigenaar worden van de nieuwe windmolens. De verwachting is dat op deze manier naar schatting ca. 4.000 huishoudens duurzame energie kunnen opwekken.

Kennemer Energie verwacht op korte termijn meer informatie over de ontwikkeling van de windmolens bij Schoteroog te kunnen bieden.

Misschien heeft u het gezien. Vandaag zijn door een grote kraan de onderdelen van onze zonnestroominstallatie op het dak van het NOVA College aan de Zijlweg geplaatst. Lees meer