,

Windmolens Haarlem onderwerp bij verkiezingen Provincie

Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Noord Holland van maart jl. heeft de lijsttrekker van Groen Links, Zita Pels, gepleit voor een oplossing voor de bestaande windmolens in Haarlem. Kennemer Energie heeft een plan klaarliggen.

In het NRC van 1 maart 2019 maakte Zita Pels, duidelijk dat als Groen Links in het nieuw te vormen college komt, deze partij zich zal inzetten om vervanging van de oude windmolens bij Schoteroog in Haarlem mogelijk te maken. De Provincie Noord Holland blokkeert al jaren de vervanging van de huidige vier windmolens en dat stoort vele Haarlemmers en vele bedrijven in de Waarderpolder. 

Onderzoek 

Kennemer Energie heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de huidige windmolens te vervangen. Zoals bekend ontwikkelt Kennemer Energie bij voorkeur, maar niet uitsluitend, installaties voor het opwekken van duurzame energie samen met bewoners en bedrijven in de directe omgeving. De mooiste oplossing is de situatie waarin omwonenden en bedrijven gezamenlijk eigenaar worden van de nieuwe windmolens. De verwachting is dat op deze manier naar schatting ca. 4.000 huishoudens duurzame energie kunnen opwekken.

Kennemer Energie verwacht op korte termijn meer informatie over de ontwikkeling van de windmolens bij Schoteroog te kunnen bieden.