HIER Opgewekt ziet in ons project een mooi voorbeeld

Onze zonnestroominstallatie op het dak van de Vereniging van Eigenaren Residentie Huis ten Bilt in Santpoort-Noord is gezien als een goed voorbeeld hoe we als inwoners met elkaar grote duurzame energieprojecten voor elkaar kunnen krijgen.

HIER Opgewekt is een landelijke belangenorganisatie voor energiecoöperaties in Nederland.

Zij hebben ons benaderd voor een interview, dat via deze link te lezen is: LEES HET INTERVIEW

Met dank aan Vincent van Velzen, een van de initiatiefnemers vanuit de VvE.

 

Eerder pleitte Benno Boeters in zijn column voor participatie door inwoners bij het zonnestroomproject in Schoteroog, op 7 oktober jl. stond er ook een interview met hem in de krant, zie hieronder.

Het afgelopen jaar zijn wij in gesprek geweest om een nieuwe zonnepanelen-installatie voor te bereiden en wel in IJmuiden Centrum. Van de Vereniging van Eigenaren van de appartementen in de twee gebouwen Hoogtij en Laagtij aan het Pruimenboomplein hebben wij (i.s.m. Energiek Velsen) op 28 september jl. toestemming gekregen in totaal circa 280 zonnepanelen te gaan plaatsen.

Als energiecoöperatie zijn we hier heel blij mee, vooral ook omdat er veel vraag is van inwoners die willen meedoen in een dergelijk project. De besturen en eigenaren van de gebouwen staan erachter en tot nu is de samenwerking erg prettig en constructief. Zo doen we samen iets aan de energietransitie en hopen dat er nog veel daken volgen.

Meedoen voor deelnemers is interessant: de looptijd is 15 jaar en gaat via de zgn. postcoderoosregeling, waaraan een gegarandeerde subsidie gekoppeld is. En op deze manier kun je als buurtbewoner je eigen (extra) groene stroom opwekken op een ander dak. Momenteel worden er nog voorbereidende werkzaamheden verricht voor het project, binnenkort volgt de mogelijkheid tot aanmelden.

Vragen over de postcoderoosregeling? bekijk hier: https://kennemerkracht.nl/kennemer-kracht-energiecooperatie-zonnestroomdak-kennemerland/

Tijdens de aanleg van de zonnestroominstallatie op de daken van het Mendelcollege zijn er zgn. time lapse opnamen gemaakt: hiervan is in een korte film te zien hoe de aanleg gegaan is.

Te bekijken op YouTube via deze link: https://youtu.be/zgALQuvf-M4

Op ons YouTube kanaal meer films van de aanleg op andere daken en korte interviews met deelnemers / gebouweigenaren.

Met een kleiner gezelschap dan gepland (i.v.m. de coronamaatregelen), waaronder een tiental inwoners uit de buurt die deelnemen aan het zonnestroomdak, is op maandag 28 juni het collectieve zonnestroomdak op het Mendelcollege in Haarlem officieel in gebruik genomen. De installatie levert al enkele weken groene stroom, maar een speciaal moment voor de opening moest nog plaatsvinden.

Directeur Heinemeijer van de scholengemeenschap trapte de middag af. In de aula gaven diverse andere genodigden toelichting op het project, waaronder Erna Hollander, voorzitter van Coöperatie Kennemer Kracht en wethouders Botter (Gemeentelijk vastgoed) en Berkhout (Duurzaamheid). Als offcieel moment drukte men gezamenlijk op een knop, waarna op een groot scherm opnamen van de aanleg op de daken getoond werden.

De middag werd afgesloten met een kort rondje door de school, van waaruit de daken met de zonnepanelen te zien waren.

In het najaar, als de maatregelen verder zijn versoepeld, wordt er nog een extra bijeenkomst voor meer buurtbewoners die deelnemen in het zonnestroomdak georganiseerd.

Leden van energiecoöperaties krijgen door deelname bij een gezamenlijk duurzaam opwekproject, zoals zonnestroomdaken, een vergoeding. Tot 1 april 2021 heette dit de postcoderoosregeling. Die is nu aangepast.

De nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) ondersteunt energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) bij het opwekken van duurzame energie. Bovendien kunnen omwonenden meedoen in een collectief zonnestroom of windproject. De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) vervangt per 1 april 2021 Regeling Verlaagd Tarief, ook PCR (postcoderoosregeling) geheten.

Hoe werkt de SCE-regeling?

De SCE is – net als SDE++ – een exploitatiesubsidie. Energiecoöperaties of VvE’s ontvangen met de deze subsidie gedurende de looptijd van een energieproject een vergoeding per geproduceerde kWh. Het uitbetaalde subsidiebedrag beweegt mee met de marktwaarde/prijs van de geproduceerde energie in dat jaar.

De subsidie is gegarandeerd voor een looptijd van 15 jaar en bestaat uit een basisbedrag dat voor de gehele periode is vastgelegd minus een correctiebedrag dat per jaar varieert.

Wat is grootste verschil met de ‘oude’ postcoderoos (PCR) regeling?

Bij de postcoderoosregeling krijgen de leden van een coöperatie of VvE korting op hun energiebelasting. Deze korting wordt verrekend via hun energierekening.

Bij de SCE-regeling wordt de subsidie betaald aan de VvE of energiecoöperatie. Die verdeelt deze vervolgens weer onder de leden, volgens afspraak met de leden. Er is dus niet langer direct een koppeling met het stroomverbruik van de leden. Het is hierdoor mogelijk om mee te doen aan meerdere locaties die gebruik maken van deze SCE-regeling.

Wel is het zo dat – net als bij de postcoderoosregeling – je als deelnemer woonachtig moet zijn in de zogeheten postcoderoos. Een postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben).

Zie voor meer uitleg ook deze link.

 

Het tweede dak (gymzaal) van het Mendelcollege heeft inmiddels ook zonnepanelen. Maandag 12 april en dinsdag 13 april is de installateur bezig geweest de panelen te monteren.

In de ochtend is er niet gewerkt vanwege de examens, maar in de middag is het geheel afgerond. In een bestaande afsluitbare kast wordt de omvormer van dit deel gemonteerd.

De volgende daken op de schoolgebouwen komen de komende weken aan bod. BEKIJK DETAILS PROJECT