Benno Boeters was (hoofd-)redacteur van Technisch Weekblad, volgt met een technische bril de ontwikkelingen in duurzame energie en is voorzitter van energie-coöperatie Spaarnezaam. Hij schrijft deze column op persoonlijke titel.

Krachtige uitspraken (3)

Nieuwe PCR is doodklap

Subsidies werken prima, vooral als je die ruimhartig uitdeelt. Zoals voor het bijstoken van houtsnippers in (kolen-)centrales, om de CO2-uitstoot te verminderen en de levensduur van die centrales te verlengen. Kost miljarden maar het werkt wèl. De kopers van elektrische auto’s subsidiëren, blijkt ook goed aan te slaan. Kijk maar naar al die Tesla’s op de weg. Zo duwt de regering ons de gewenste richting op. Besturen door aan subsidiekranen te draaien.

Soms komt er uit die subsidiekraan een straaltje dat maar nét genoeg is. De huidige Postcoderoosregeling met het verlaagd tarief in de energiebelasting kost geen miljarden. Toch wil minister Wiebes per 1 januari een andere regeling. Hij beloofde verbetering maar het voorstel wat er nu ligt is een heel slecht plan.

Terwijl hij eerder aangaf dat de regeling zeker niet zou verslechteren; de terugverdientijd zou rond 7,5 jaar blijven. De Tweede Kamer nam in september vorig jaar nog een motie van de CU aan, waarin gesteld werd dat een nieuwe PCR geen ‘stop and go’-effect mag hebben (geen stilstand in nieuwe projecten door financiële onzekerheid) en dat coöperaties geen negatieve gevolgen mogen ondervinden. Iedereen gerustgesteld.

Ten onrechte. In de nieuwe postcoderoosregeling 2021 gaat de terugverdientijd voor deelnemers van ongeveer 7,5 jaar naar 15 jaar! De opbrengst per opgewekte kilowattuur gaat van 12 cent naar 6,5 cent (van 0,118 naar 0,065 euro). Ter vergelijking: een particuliere eigenaar van zonnepanelen krijgt 0,16 euro per kWh aan subsidie.

Gelukkig is de PCR-2021 die nu op tafel ligt nog een concept. Maar je vraagt je wel af met welk doel de bedenkers – mensen van het Planbureau voor de Leefomgeving – dit zo hebben opgeschreven. Wij, de mensen die ervaring hebben met collectieve zonnedaken, kunnen maar een ding concluderen: dit valt niet te verkopen, dit is de doodklap voor de postcoderoosregeling, einde oefening voor de energiecoöperaties.

Uiterst merkwaardig is dat de PBL-ers in hun berekeningen blijken uit te gaan van rendementen van grootschalige pv-projecten die met SDE++ zijn gesubsidieerd. En met vollasturen die alleen haalbaar zijn met zuid-opstellingen (en niet de meest voorkomende: oost-west-) en de perfecte hellingshoek van de panelen. Het komt niet op bij de PBL-cijferaars om uit te gaan van de gemiddelde cijfers van de bestaande PCR-daken, die ruim voorhanden zijn. Zij maken liever sommetjes voor de postcoderoos met SDE-getallen. Snapt u het nog?

Verder hebben de ontwerpers van de nieuwe regels bedacht dat collectieve zonnedaken straks voor 50% gefinancierd moeten worden uit vreemd kapitaal. Dus voor de helft geleend geld. Terwijl wij, de coöperaties, zeer gesteld zijn op het idee dat wij onze eigen installatie hebben, met ons gezamenlijk ingebracht kapitaal. Áls een coöperatie voor een deel externe financiers wil – bijvoorbeeld om een lage instap voor mensen met een smalle beurs mogelijk te maken – mag dat dan aub een eigen keuze zijn?

Wat is de bedoeling minister Wiebes? De burgerinitiatieven de nek omdraaien? Alle kaarten op grote commerciële partijen Met SDE-geld erbij?

Energie Samen heet de lobbyclub die met de minister onderhandelt over de nieuwe PCR. ‘Energie Samen vindt het fijn dat dit conceptadvies er nu ligt’, schrijven ze. De toon mag wel wat feller, beste mensen. De minister moet zich aan zijn beloften en gemaakte afspraken houden.

Benno Boeters

https://energiesamen.nu/nieuws/85/concepttarief-postcoderoossubsidie-te-laag

Momenteel zijn we druk bezig buurtbewoners  in de postcodegebieden 2011, 2013, 2015, 2021, 2022, 2023, 2024, 2051 en 2061 te interesseren voor deelname op het zonnestroomdak bij het Mendelcollege. Mede door inzet van buurbewoners uit De Krim en de mensen van De Zonneplaneet die in de buurten een flyer huis-aan-huis hebben bezorgd en op diverse plekken posters hebben opgehangen.
 
Er is veel belangstelling: inmiddels hebben zich al ruim 160 inwoners aangemeld! We hebben nog een aantal zonnestroomdelen beschikbaar dus gaan uiteraard door met promotie om het dak tot een succes te maken!
 
Op dit moment werken wij, samen met de Stichting Kennemer Energie, hard aan de voorbereiding van de realisatie van het dak. Het dak wordt in deze fase technisch onderzocht. 


Wil je ook meedoen met dit dak, of ken je iemand in je omgeving voor wie het interessant zou kunnen zijn? Kijk dan op de pagina over dit PROJECT ZONNESTROOMINSTALLATIE MENDELCOLLEGE HAARLEM.
 
Vrijdag 3 juli hadden we de afsluitende ‘borrel’ ter ere van het zonnestroomdak. Wat verlaat in verband met covid-19. In de werkplaats was er een korte presentatie en dankwoord aan de betrokkenen en hebben we en drone-opname laten zien van het dak en de installatie. Op die manier hebben deelnemers ook een beeld bij wat er op het dak ligt. Dit is vanaf de straat niet te zien.
 
De drone-opname is online te zien op het YouTube kanaal van Kennemer Kracht: https://youtu.be/hx09KD3emFs
 
En bekijk het filmpje op Facebook dat vloggers van de gemeente Velsen maakten in het kader van de campagne Duurzaam Velsen.
 

Met mooi weer en uitzicht over IJmuiden en de sluizen zijn in de week van 20 april 2020 de 80 zonnepanelen van de buurtinstallatie op het dak van Stormvogels aan de IJmuiderstraatweg geplaatst. Een project van Kennemer Kracht in samenwerking met lokale duurzame energiecoöperatie Energiek Velsen. Stichting Kennemer Energie was verantwoordelijk voor de voorbereidingen en de begeleiding van de bouw.

Voor de aanleg van deze zonnestroominstallatie is drie dagen nodig geweest. De zonnepanelen zijn in een zgn. oost-westopstelling geplaatst. Dat levert per jaar meer stroom (kWh) op en is ook prettiger op een hoog dak bij de kust, waar het nogal eens kan waaien. Op de begane grond van het pand is een verdeelkast geïnstalleerd die de opgewekte stroom in het elektriciteitsnet voedt.

Bewoners in Velsen, van Velsen-Noord tot Santpoort-Noord, participeren in de installatie en krijgen via hun eigen energierekening thuis de opgewekte stroom verrekend.

Als het aan Energiek Velsen ligt volgen er na dit eerste gezamenlijke zonnestroomdak er nog vele andere grote daken in Velsen.

Het zonnestroomdak van het Nova College is operationeel (bekijk project). De opbrengst is goed voor het stroomneutraal maken van circa 45 woningen. in totaal hebben inwoners in de buurt van een kleine 100 huishoudens zonnestroomdelen aangeschaft en verrekenen dit via hun eigen energierekening.

Dit project is gerealiseerd in samenwerking met het Nova College, Stichting Kennemer Energie (projectrealisatie tot oplevering) en Coöperatie Kennemer Kracht (werving en exploitatie).

Op dit moment zijn er voor dit project enkele zonnestroomdelen beschikbaar. Dit vanwege verhuizing van deelnemers buiten het postcodegebied. Interesse?

Laat het ons weten via welkom@kennemerkracht.nl of laat een terugbelverzoek achter op 023 – 203 99 68.

Ruim 900 zonnepanelen op het collectieve dak Mendelcollege Haarlem

Maandag 2 maart jl. ondertekende energiecoöperatie Kennemer Kracht een intentieovereenkomst met het Mendelcollege voor het plaatsen van ruim 900 zonnepanelen. Het dak heeft de potentie om groene stroom te leveren aan circa 170 deelnemende huishoudens in de directe omgeving. Het duurzame project is een gezamenlijk initiatief van bewonersgroep De Zonneplaneet en bewoners uit de aangrenzende woonwijk De Krim.

Al geruime tijd is er contact tussen de Stichting Kennemer Energie en het Mendelcollege over het ontwikkelen van een zonnestroomdak. Het platte dak van de school is dankzij het flinke formaat ruim genoeg voor het plaatsen van een groot aantal zonnepanelen. Net als bij soortgelijke projecten in de buurt (Nova College Zijlweg en de sporthal van Omnivereniging Onze Gezellen) kunnen bewoners in de omliggende buurten participeren in deze zonnestroominstallatie via de zogenaamde Postcoderoosregeling. Deelnemers wekken daarmee duurzame stroom op die via de eigen energierekening wordt verrekend. Daarmee wordt een interessant rendement behaald en kan men op een laagdrempelige manier een bijdrage leveren aan de opwekking van lokale groene stroom. Stichting Kennemer Energie en Kennemer Kracht zijn speciaal opgericht om buurtinitiatieven bij de start van dergelijke projecten te ondersteunen en om het beheer op langere termijn te verzorgen.

Rector-bestuurder Jan-Mattijs Heinemeijer van het Mendelcollege: “Wij zijn blij dat wij als school een flinke bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie. Uiteraard betrekken we ouders van onze leerlingen, de leerlingen en buurtbewoners graag bij dit project.”

Met deze intentieovereenkomst gaat de fase van onderzoek en planning van start. Daarna zullen buurtbewoners benaderd worden voor deelname. De verwachting is dat de installatie in de tweede helft van dit jaar duurzame elektriciteit produceert.

Zie ook: www.zonneplaneet.nl

En ook de pagina van dit toekomstige project op onze website.

Op het dak v.l.n.r.: Hans van Leeuwen (bewonersinitiatief de Krim), Jan Mattijs Heinemeijer (rector-bestuurder Mendelcollege), Liesbet Hanekroot (Stichting Kennemer Energie), Fred Tjon Affo (Mendelcollege), Mariette Wessels (Kennemer Kracht), Martijn Nout (bewoners initiatief de Krim), Maarten Scheerder (bewonersinitiatief de Krim)

 

 

 

 

Aan de tafel v.l.n.r.: Maarten Scheerder (bewonersinitiatief de Krim), Hans van Leeuwen (bewonersinitiatief de Krim), Mariette Wessels (Kennemer Kracht), Martijn Nout (bewonersinitiatief Zonneplaneet, Fred Tjon Affo (Mendelcollege), Jan Mattijs Heinemeijer (rector-bestuurder Mendelcollege, Liesbet Hanekroot (Stichting Kennemer Energie)

 

Dinsdag 14 januari in de middag in bijzijn van deelnemende buurtbewoners en betrokkenen openden de Haarlemse wethouder sport Merijn Snoek en de wethouder duurzaamheid Robbert Berkhout officieel het zonnestroomdak op de sporthal van omni-sportvereniging Onze Gezellen aan de Van der Aartweg in Haarlem.

Na een inleidend woord door de voorzitter van Onze Gezellen en een korte uitleg door Kennemer Kracht startte beide wethouders en aanwezigen met een muisklik een filmpje waarop versneld te zien was hoe de zonnepanelen op het dak gelegd werden afgelopen september. De middag werd afgesloten met een gezamenlijke foto en een hapje en een drankje.

Inmiddels wekt de zonnestroominstallatie al enkele maanden duurzame groene stroom op (live opbrengsten te zien op de site). Buurtbewoners participeren in dit project. Op deze manier wordt actief bijgedragen aan het verduurzamen van de buurt. Tijdens de middag werd nog specifiek genoemd dat het doorzettingsvermogen van zowel Onze Gezellen als de coöperatie op prijs werd gesteld. Er zijn veel hobbels genomen om dit project van de grond te krijgen, maar geeft een goed voorbeeld dat het mogelijk is. Het doel is dit jaar meerdere zonnestroomdaken in Kennemerland te realiseren met participatie van inwoners.

Wij willen de mensen van Onze Gezellen bedanken voor de gastvrijheid en de beide wethouders voor de positieve woorden en steun.