Tijdens de aanleg van de zonnestroominstallatie op de daken van het Mendelcollege zijn er zgn. time lapse opnamen gemaakt: hiervan is in een korte film te zien hoe de aanleg gegaan is.

Te bekijken op YouTube via deze link: https://youtu.be/zgALQuvf-M4

Op ons YouTube kanaal meer films van de aanleg op andere daken en korte interviews met deelnemers / gebouweigenaren.

Met een kleiner gezelschap dan gepland (i.v.m. de coronamaatregelen), waaronder een tiental inwoners uit de buurt die deelnemen aan het zonnestroomdak, is op maandag 28 juni het collectieve zonnestroomdak op het Mendelcollege in Haarlem officieel in gebruik genomen. De installatie levert al enkele weken groene stroom, maar een speciaal moment voor de opening moest nog plaatsvinden.

Directeur Heinemeijer van de scholengemeenschap trapte de middag af. In de aula gaven diverse andere genodigden toelichting op het project, waaronder Erna Hollander, voorzitter van Coöperatie Kennemer Kracht en wethouders Botter (Gemeentelijk vastgoed) en Berkhout (Duurzaamheid). Als offcieel moment drukte men gezamenlijk op een knop, waarna op een groot scherm opnamen van de aanleg op de daken getoond werden.

De middag werd afgesloten met een kort rondje door de school, van waaruit de daken met de zonnepanelen te zien waren.

In het najaar, als de maatregelen verder zijn versoepeld, wordt er nog een extra bijeenkomst voor meer buurtbewoners die deelnemen in het zonnestroomdak georganiseerd.

Leden van energiecoöperaties krijgen door deelname bij een gezamenlijk duurzaam opwekproject, zoals zonnestroomdaken, een vergoeding. Tot 1 april 2021 heette dit de postcoderoosregeling. Die is nu aangepast.

De nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) ondersteunt energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) bij het opwekken van duurzame energie. Bovendien kunnen omwonenden meedoen in een collectief zonnestroom of windproject. De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) vervangt per 1 april 2021 Regeling Verlaagd Tarief, ook PCR (postcoderoosregeling) geheten.

Hoe werkt de SCE-regeling?

De SCE is – net als SDE++ – een exploitatiesubsidie. Energiecoöperaties of VvE’s ontvangen met de deze subsidie gedurende de looptijd van een energieproject een vergoeding per geproduceerde kWh. Het uitbetaalde subsidiebedrag beweegt mee met de marktwaarde/prijs van de geproduceerde energie in dat jaar.

De subsidie is gegarandeerd voor een looptijd van 15 jaar en bestaat uit een basisbedrag dat voor de gehele periode is vastgelegd minus een correctiebedrag dat per jaar varieert.

Wat is grootste verschil met de ‘oude’ postcoderoos (PCR) regeling?

Bij de postcoderoosregeling krijgen de leden van een coöperatie of VvE korting op hun energiebelasting. Deze korting wordt verrekend via hun energierekening.

Bij de SCE-regeling wordt de subsidie betaald aan de VvE of energiecoöperatie. Die verdeelt deze vervolgens weer onder de leden, volgens afspraak met de leden. Er is dus niet langer direct een koppeling met het stroomverbruik van de leden. Het is hierdoor mogelijk om mee te doen aan meerdere locaties die gebruik maken van deze SCE-regeling.

Wel is het zo dat – net als bij de postcoderoosregeling – je als deelnemer woonachtig moet zijn in de zogeheten postcoderoos. Een postcoderoos is het postcodegebied waarin de productie-installatie ligt, plus de direct daaraan grenzende postcodegebieden (gebieden waarin alle postcodes dezelfde vier cijfers hebben).

Zie voor meer uitleg ook deze link.

 

Het tweede dak (gymzaal) van het Mendelcollege heeft inmiddels ook zonnepanelen. Maandag 12 april en dinsdag 13 april is de installateur bezig geweest de panelen te monteren.

In de ochtend is er niet gewerkt vanwege de examens, maar in de middag is het geheel afgerond. In een bestaande afsluitbare kast wordt de omvormer van dit deel gemonteerd.

De volgende daken op de schoolgebouwen komen de komende weken aan bod. BEKIJK DETAILS PROJECT

Onlangs is het begin gemaakt met de aanleg van de zonnepanelen door installateur Zon&Co, onder projectbegeleiding van Stichting Kennemer Energie. Het eerste dak is voorzien van zonnepanelen (zie foto).
 
Tijdens de aanleg wordt rekening gehouden met de examens van leerlingen van de school; binnenkort is de installatie op alle daken operationeel.
 
Meer informatie over dit project VIA DEZE LINK.

 

 

De installatie op het dak van VVE Residence Huis ten Bilt wekt sinds 4 maart jl. stroom op.

Dankzij de gezamenlijke inzet van Energiek Velsen, Kennemer Kracht, stichting Kennemer Energie, het bestuur van de VVE en de installateur Bongo Solar is het zover.

Hieronder is ook te zien dat de installatie direct groene stroom opwekt.

Egbert Wilmink, gebouweigenaar ten tijde van de aanleg van het zonnestroomdak Stormvogels in IJmuiden, deelt zijn ervaringen.

Hij legt onder meer uit waarom hij zijn bedrijfsdak destijds beschikbaar heeft gesteld voor een zonnestroominstallatie waar inwoners via de postcoderoosregeling konden deelnemen.

 

Klik op de afbeelding hieronder om naar interview te gaan:

Ook te zien op ons YouTube kanaal, samen met ervaringen van deelnemers: KLIK HIER

 

Twee deelnemers aan postcoderoosprojecten in Kennemerland delen hun ervaring in een korte video. Te zien op ons YouTube kanaal en de projectpagina’s op deze website.

Project zonnestroomdak Rozemarijn in Haarlem Schalkwijk (Saskia Klitsie):

 

Ton Zaal uit Velserbroek op ons YouTube kanaal: