,

Nieuw plan voor windmolens Schoteroog ter sprake

Windmolens Schoteroog

Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Haarlem hebben met klem hun steun uitgesproken richting Gedeputeerden Staten van de Provincie Noord Holland voor het nieuwe plan voor vier nieuwe windmolens op Schoteroog.

Op 9 december 2017 publiceerde Het Haarlems Dagblad een artikel waarin stond dat het college van B&W van Haarlem onder leiding van de Burgemeester Jos Wienen een brief had geschreven aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Holland over de windmolens op Schoteroog. In deze brief verzoekt het college van B&W van Haarlem om ontheffing van Provinciaal beleid voor het nieuwste plan voor vier windmolens op Schoteroog in de Waarderpolder.

Wat hieraan vooraf ging

Al jaren staan de huidige vier windmolens in de Waarderpolder in Haarlem tot veler verbazing stil. Volgens de eigenaar zijn ze ‘op’. Begin 2017 lag er een plan voor vervanging van deze windmolens door vier grotere exemplaren met grotere rotorbladen. Dit plan werd niet goed gekeurd door de Provincie Noord Holland omdat het niet paste in het Provinciaal beleid.

In reactie hierop hebben in het najaar van 2017 de grondeigenaar Alliander, Stichting Kennemer Energie en windmolenleverancier WES een alternatief plan uitgewerkt  dat ondanks de vereiste kleine afmetingen van de molens en rotorbladen wel financieel haalbaar kan  zijn. Er kan bij dit plan namelijk gebruik gemaakt worden van de postcoderoos-regeling (PCR). Deze regeling maakt het mogelijk dat buurtbewoners en bedrijven in de directe omgeving gezamenlijk windenergie kunnen opwekken.
Ook dit nieuwe plan is door de Provincie Noord Holland afgewezen. De reden hiervoor is dat de ‘verschijningsvorm’ van de molens afwijkt van de huidige ‘verschijningsvorm’; de huidige windmolens hebben namelijk drie rotorbladen en de voorgestelde windmolens hebben er maar twee.

Deze afwijzing van de Provincie Noord Holland heeft dus het college van B&W van Haarlem ertoe gebracht een brief te schrijven aan de Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Holland waarin met klem wordt verzocht om ontheffing voor het nieuwste plan.

Meer weten?

Wil je op de hoogt gehouden worden over deze ontwikkelingen? Schrijf je dan in op de Nieuwsbrief van Stichting Kennemer Energie onderaan deze webpagina.

Windmolens Schoteroog in HD

Windmolens Schoteroog in HD 9 december 2017