Het kabinet heeft het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Hoofdlijn voor zonne-energie is dat 70 procent van de elektriciteit in 2030 opgewekt moet worden middels zonnepanelen en windmolens.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft eind juni 2019 het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Uitgangspunt van het kabinet is dat de stap naar minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Nederland stoot daarbij volgens Wiebes in 2030 de helft minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990.

Lees het hele artikel HIER.

 

Lening voor zonnestroomdelen

Heb je een lening nodig voor het deelnemen aan een collectief zonnestroomdak in Haarlem? Sinds afgelopen maand kun je hiervoor een Duurzaamheidslening aanvragen bij de gemeente Haarlem onder aantrekkelijke voorwaarden.

Lees meer

Onderhandelaarsakkoord Duurzaam Doen 2018

Eind mei 2018 is het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe nieuw coalitie in Haarlem gepresenteerd met de titel ‘Duurzaam doen. Daadkracht voor een groen, groeiend, sociaal en leefbaar Haarlem’. Dit belooft meer mogelijkheden en meer aandacht voor het opwekken van duurzame energie in Haarlem. Lees meer

logo In Haarlem staat een huis

Het ABC Architectuurcentrum Haarlem organiseert in mei en juni 2018 een serie lezingen en workshops voor een ieder die het interesseert over diverse aspecten van de energietransitie in Haarlem. Lees meer

Windmolens Schoteroog

Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Haarlem hebben met klem hun steun uitgesproken richting Gedeputeerden Staten van de Provincie Noord Holland voor het nieuwe plan voor vier nieuwe windmolens op Schoteroog.

Lees meer

Binnenhof

Het regeerakkoord van Rutte III biedt kansen voor meer duurzaam opgewekte energie, en door mogelijke veranderingen aan de salderingsregeling in 2020 wordt collectieve zonnestroom nog interessanter.

Lees meer

Zonnepark in Noord Holland

De Gedeputeerde Staten van Noord Holland willen meer ruimte geven voor zonneparken.

Lees meer

Goed nieuws voor wie zonnepanelen op eigen dak heeft of overweegt om deze aan te schaffen. De motie GroenLinks om de salderingsregeling te continueren of te verbeteren is door de Tweede Kamer aangenomen. Dat betekent dat de regeling in ieder geval tot en met 2023 blijft bestaan. Lees meer

Het kabinet heeft vandaag het Klimaatakkoord van Parijs goedgekeurd. Hiermee schaart Nederland zich achter de afspraak om de wereldwijde stijging van de temperatuur beneden de twee graden te houden.

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu: “We hebben met z´n allen een doel voor ogen en dat is dat we klimaatverandering met verschrikkelijke overstromingen of juist extreme droogte wereldwijd het hoofd willen bieden. Vandaag hebben het Nederlandse kabinet en de regeringen van Aruba, Curaçao en St. Maarten verantwoordelijkheid genomen om hieraan verplicht bij te dragen. Nu is het parlement aan zet.”

Onlangs ratificeerden China en de Verenigde Staten het akkoord. Daarmee verplichten voor het eerst ook de twee grootste economieën en grootste vervuilers zich hun vervuiling te verminderen.