logo In Haarlem staat een huis

Het ABC Architectuurcentrum Haarlem organiseert in mei en juni 2018 een serie lezingen en workshops voor een ieder die het interesseert over diverse aspecten van de energietransitie in Haarlem. Lees meer

Windmolens Schoteroog

Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Haarlem hebben met klem hun steun uitgesproken richting Gedeputeerden Staten van de Provincie Noord Holland voor het nieuwe plan voor vier nieuwe windmolens op Schoteroog.

Lees meer

Binnenhof

Het regeerakkoord van Rutte III biedt kansen voor meer duurzaam opgewekte energie, en door mogelijke veranderingen aan de salderingsregeling in 2020 wordt collectieve zonnestroom nog interessanter.

Lees meer

Zonnepark in Noord Holland

De Gedeputeerde Staten van Noord Holland willen meer ruimte geven voor zonneparken.

Lees meer

Goed nieuws voor wie zonnepanelen op eigen dak heeft of overweegt om deze aan te schaffen. De motie GroenLinks om de salderingsregeling te continueren of te verbeteren is door de Tweede Kamer aangenomen. Dat betekent dat de regeling in ieder geval tot en met 2023 blijft bestaan. Lees meer

Het kabinet heeft vandaag het Klimaatakkoord van Parijs goedgekeurd. Hiermee schaart Nederland zich achter de afspraak om de wereldwijde stijging van de temperatuur beneden de twee graden te houden.

Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu: “We hebben met z´n allen een doel voor ogen en dat is dat we klimaatverandering met verschrikkelijke overstromingen of juist extreme droogte wereldwijd het hoofd willen bieden. Vandaag hebben het Nederlandse kabinet en de regeringen van Aruba, Curaçao en St. Maarten verantwoordelijkheid genomen om hieraan verplicht bij te dragen. Nu is het parlement aan zet.”

Onlangs ratificeerden China en de Verenigde Staten het akkoord. Daarmee verplichten voor het eerst ook de twee grootste economieën en grootste vervuilers zich hun vervuiling te verminderen.