,

Enorme belangstelling zonnestroomdelen Nova College

De bijeenkomst voor geïnteresseerden die willen deelnemen aan het collectieve zonnestroomdak op het Nova College werd afgelopen dinsdag 20 maart druk bezocht. Meer dan 200 omwonenden kwamen naar de informatieavond.

“Mijn dak is te klein of niet geschikt voor zonnepanelen. Hoe kan ik meedoen aan een collectief zonnestroomdak?” Dit was één van de vele vragen die afgelopen dinsdagavond gesteld werden tijdens de informatieavond in de aula van het Nova College.

De aftrap van de avond werd genomen door gastheer Niels Korf, manager bedrijfsvoering bij het Nova College. Hij ziet het ter beschikking stellen van ‘zijn dak’ als een mooie manier om de band met de buurt verder te verbeteren. Korf: “Omwonenden kunnen op ons dak hun eigen groene energie opwekken en wij geven tegelijkertijd invulling aan onze mvo-doelstellingen. Kortom: iedereen wint!”

Daarna was het de beurt aan de mensen van Kennemer Energie om uit te leggen wat de plannen zijn, wat het inhoudt om lid te zijn van een energiecoöperatie en hoe je er als deelnemer voor kunt zorgen dat je energierekening dankzij je eigen opgewekte zonnestroom een stuk lager uitvalt. Dit werd gevolgd door een vragenuurtje en de mogelijkheid om tijdens de borrel nog individueel vragen te stellen of van gedachten te wisselen.

Wachtlijst

Inmiddels is ook duidelijk dat het aantal van 600 zonnestroomdelen op het dak van het Nova College lang niet voldoende is om aan de enorme vraag te voldoen. Guus Jansen die het project namens Kennemer Energie coördineert is positief verrast. “Kennemer Energie had een maand gereserveerd om het benodigde aantal geïnteresseerden te vinden”, licht hij toe. “Dat via de voorinschrijving vrijwel alle beschikbare zonnestroomdelen al binnen een week zouden zijn gereserveerd, overtreft onze verwachtingen. Bij deze nodig ik alle eigenaren van grote daken graag uit om contact met ons op te nemen.”

Om meer mensen de kans te geven, overweegt Kennemer Energie om het maximaal aantal zonnestroomdelen te verlagen. Ook zal Kennemer Energie kijken of het mogelijk is om de geïnteresseerden voor zonnestroomdelen die niet mee kunnen doen aan het Nova College op een wachtlijst te zetten zodat deze meer kans hebben bij een volgend zonnestroomdak. Geïnteresseerden die zich niet hebben opgegeven worden daarom opgeroepen om alsnog in te schrijven.

Planning

Kennemer Energie wil het zonnestroomdak nog deze zomer realiseren. Gezien de grote interesse zullen er op korte termijn bij verschillende leveranciers offertes worden aangevraagd. De businesscase zal verder worden uitgewerkt en de verwachting is dat geïnteresseerden eind april een definitief voorstel met de voorwaarden per mail zullen ontvangen. Bij akkoord, dient dan in mei de betaling plaats te vinden zodat snel met de bouw kan worden gestart.