Gegevens leden energiecoöperaties beter beschermd. Check de AVG!

Logo Authoriteit Persoonsgevevens

Met ingang van 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, in werking in de hele Europese Unie. De AVG wil betere bescherming bieden van gegevens van mensen bij organisaties en dus ook bij energiecoöperaties. 

De Verordening biedt duidelijkheid over de privacy rechten van een ieder die is ingeschreven bij een organisatie. Maar let op dit betekent dus ook: de energiecoöperaties die gegevens van hun leden opvragen en opslaan in hun administratie, moeten zorgen dat ze aan deze nieuwe Verordening voldoen met ingang van 25 mei 2018. Kennemer Energie adviseert alle energiecoöperaties om aandacht hieraan te besteden.

Hoe te checken?

Dit kan door een kort overzicht van deze Verordening te raadplegen onder de titel ‘De AVG in een notendop’ van de Authoriteit Persoongegevens. Als je vermoedt dat jullie als energiecoöperatie hiermee echt veranderingen moeten doorvoeren bijvoorbeeld op jullie website en in jullie administratie, maak dan gebruik van het Stappenplan om te zorgen dat alle belangrijke onderwerpen de juiste aandacht krijgen. Belangrijk is dat je kunt aantonen dat je erover hebt nagedacht en maatregelen hebt genomen waar nodig.