Artikelen door

UPDATES Onze Gezellen

Deze pagina is speciaal voor deelnemers in zonnestroomdelen op het dak van Omnisportvereniging Onze Gezellen te Haarlem en andere geïnteresseerden en belanghebbenden. Op deze pagina worden relevante updates geplaatst die voor deelnemers van belang kunnen zijn. Er wordt bijgewerkt als er een onderwerp is dat we van belang vinden om te delen. Updates op datum: […]

UPDATES KDC Rozemarijn | Spaarnecollectief

Deze pagina is speciaal voor deelnemers in zonnestroomdelen op het dak van KDC Rozemarijn / Spaarnecollectief te Haarlem en andere geïnteresseerden en belanghebbenden. Op deze pagina relevante updates die voor deelnemers van belang kunnen zijn. Er wordt bijgewerkt als er een onderwerp is dat we van belang vinden om te delen. Updates op datum: 18 […]

UPDATES Nova College Zijlweg

Deze pagina is speciaal voor deelnemers in zonnestroomdelen op het dak van het Nova College Zijlweg Haarlem en andere geïnteresseerden en belanghebbenden. Op deze pagina relevante updates die voor deelnemers van belang kunnen zijn. Er wordt bijgewerkt als er een onderwerp is dat we van belang vinden om te delen. Updates op datum: 27 juli […]

,

Zonnestroominstallatie op dak sporthal Onze Gezellen feestelijk geopend

Dinsdag 14 januari in de middag in bijzijn van deelnemende buurtbewoners en betrokkenen openden de Haarlemse wethouder sport Merijn Snoek en de wethouder duurzaamheid Robbert Berkhout officieel het zonnestroomdak op de sporthal van omni-sportvereniging Onze Gezellen aan de Van der Aartweg in Haarlem. Na een inleidend woord door de voorzitter van Onze Gezellen en een […]

,

Hoe gaat de opvolger van de Postcoderoosregeling worden?

Op dit moment is Energie Samen in gesprek met het ministerie van Economische Zaken over de uitwerking van de nieuwe postcoderegeling (PCR). De regeling zorgt ervoor dat deelnemers aan een collectief hernieuwbaar energieproject in hun eigen of aangrenzende postcodegebied vrijgesteld zijn van energiebelasting over het deel van de schone energie die ze zelf opwekken. De […]

Lokale Energie Monitor 2019 toont groei aan

Uit de Lokale Energie Monitor 2019 blijkt dat op lokaal niveau een groeiend aantal mensen lokaal actief is met het opwekken van schone energie en -warmte en het beperken van energiegebruik. De Lokale Energie Monitor 2019 werd samengesteld onder leiding van Annemarieke Schwencke en werd gepresenteerd tijdens het jaarlijkse HIER opgewekt evenement in november 2019. Landelijke […]

, , ,

Feestelijke opening collectief zonnestroomdak Rozemarijn Schalkwijk

Donderdag 10 oktober jl. is het collectieve zonnestroomdak op het dak van het Kinderdagverblijf Rozemarijn aan de Laan van Angers in Haarlem Schalkwijk feestelijk geopend. Een project waarin totaal 27 huishoudens in de buurt meedoen en stroom opwekken voor hun woning.  In 2015 liep Eveline Mathot al enige tijd rond met de gedachte samen met […]

,

Klimaatakkoord: 70% in 2030

Het kabinet heeft het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Hoofdlijn voor zonne-energie is dat 70 procent van de elektriciteit in 2030 opgewekt moet worden middels zonnepanelen en windmolens. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft eind juni 2019 het definitieve Klimaatakkoord gepresenteerd. Uitgangspunt van het kabinet is dat de stap naar minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar […]