,

Overgangsregeling postcoderoosregeling tot eerste kwartaal 2021

De Postcoderoosregeling waarmee buurtbewoners kunnen deelnemen aan de gezamenlijke zonnestroomdaken gaat veranderen. Het wordt omgezet in een subsidieregeling.
 
Meer hierover is te vinden op deze website.
 
Projecten die al in gang gezet zijn en in de afrondingsfase zitten kunnen we gebruik maken van een overgangsregeling.
 
Voor ons en de inschrijvers van onze projecten Mendelcollege Haarlem en Huis ten Bilt in Santpoort-Noord is dat goed nieuws: we kunnende  definitieve inschijvingen door deelnemers afronden in december en hebben dan nog het eerste kwartaal 2021 de tijd om de installatie te plaatsen.
 
De details voor de nieuwe postcoderoosregeling (subsidie) gaan we verder bestuderen en worden van toepassing op het eerstvolgende nieuwe project.