Wil jij ook graag actief een bijdrage leveren aan de energietransitie? Dan maken we graag kennis met je. Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s voor:

  • de ledenadministratie,
  • het IT beheer en
  • een nieuw bestuurslid voor het beheer van onze daken.

Coöperatie Kennemer Kracht is een koepelcoöperatie. Dat betekent dat we meerdere duurzame energie-installaties naast elkaar (helpen) te realiseren en beheren. De coöperatie heeft 6 zonnestroomdaken gerealiseerd, vier in Haarlem, een in Santpoort-Noord en een in IJmuiden. Daarnaast beheert Kennemer Kracht twee daken van een andere coöperatie. In totaal zijn er ruim 400 leden aangesloten.

Gedreven door de energietransitie verwacht Kennemer Kracht in de nabije toekomst nog verder te groeien. Het bestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Er is behoefte aan meer collega’s om de werkzaamheden te verdelen, zodat de tijdsbesteding per persoon beperkt blijft.

De werkzaamheden zijn op vrijwillige basis.

Interesse? Bekijk de vacaturepagina!