INSCHRIJFFORMULIER DEELNEMERS / LEDEN VVE HUIS TEN BILT SANTPOORT-NOORD.

Beste deelnemer aan het zonnestroomdak,

Wilt u uw gegevens invullen m.b.t. uw deelname? Daarmee komt u in ons systeem en kunnen we de aanmeldingen samen met de andere deelnemers uit Velsen stroomlijnen.

Zoals besproken heeft u als bewoner / lid van de VvE Residence Huis ten Bilt voorrang op de inschrijving.

Na uw registratie ontvangt u binnen enkele dagen een aparte email met documentatie over het project en een uitnodiging voor een online informatiebijeenkomst.

(onderstaand formulier uitsluitend voor bewoners / leden van de VvE Residence Huis ten Bilt)